Algemene voorwaarden :

De Verkoper: Gezondheidswinkel De Vrije Natuur, Vredelaan 32 te 3530 Houthalen,

tel 011 60 34 06, e-mail devrijenatuur@telenet .be

(zie details op pagina bedrijfsgegevens)

Betreft uitsluitend de producten die via de website worden aangeboden.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, evenwel zonder verzendingskosten. Prijzen zijn onderhevig aan dezelfde fluctuaties als in de fysieke winkel en zijn onder voorbehoud van plaatsingsfouten.

Voor bestellingen via de website of e-mail wordt de klant eerst geïnformeerd over de bijhorende verzendkosten voordat de klant beslist om tot aankoop over te gaan.

Betalingen dienen te gebeuren voor verzending plaatsvindt op rekening BE19 0235 3419 2512.

De beslissing van de klant om te kopen of te bestellen leidt tot de overeenkomst dat de verkoper zich verplicht tot levering van de goederen binnen de afgesproken termijn die 30 dagen nooit overschrijdt en de verplichting van de klant om op voorhand te betalen via overschrijving op vermelde bankrekening van de verkoper.

Leveringstermijn is 1 à 3 werkdagen mits het product in voorraad is. Voor bestellingen van producten die niet in voorraad zijn wordt de klant eerst geïnformeerd over de te verwachten leveringstermijn voordat de klant beslist om tot bestelling en vooruitbetaling over te gaan.

Herroepingsrecht: de klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

(zie hier het modelformulier voor herroeping)

Afspraken rond het herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet niet de vervoerder is, het goed (bij 1 product) of het laatste goed (bij meerdere producten van eenzelfde bestelling) fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons 'Gezondheidswinkel De Vrije Natuur, Vredelaan 32 te BE-3530 Houthalen, e-mail devrijenatuur@telenet.be ' via ondubbelzinnige verklaring (bv. per post of via e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u gebruik maakt van ons contactformulier op de website, zullen we onverwijld een ontvangstbevestiging sturen via e-mail of per post.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen**.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins instemt; in ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Indien u de goederen reeds heeft ontvangen dient u ze onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
**Wij mogen echter wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken/gebruik van de goederen vast te stellen.